Par uzņēmumu

Lai gan SIA "Darba Aizsardzības Eksperts" ir jauns uzņēmums, mūsu darbiniekiem ir daudzu gadu praktiskā pieredze, strādājot citās darba aizsardzības kompetentās institūcijās, Valsts darba inspekcijā un bīstamo nozaru uzņēmumos.

Visi SIA "Darba Aizsardzības Eksperts" speciālisti ir ieguvuši ar darba drošību un arodveselību saistītu augstāko profesionālo izglītību. Akreditētas sertifikācijas iestādes ir novērtējušas mūsu speciālistu zināšanas un tie ir saņēmuši profesionālās darbības sertifikātus, iegūstot darba aizsardzības kompetentā speciālista statusu vai arodveselības un arodslimību ārsta statusu.

SIA "Darba Aizsardzības Eksperts" sniedz darba aizsardzības pakalpojumus visu jomu un nozaru uzņēmumiem un iestādēm. Sniedzam arī darba aizsardzības koordinatora pakalpojumus būvniecības objektos.

Mēs augstu vērtējam mūsu klientus, tādēļ sniedzam tiem augstas kvalitātes pakalpojumus un pakalpojumu sniegšanai piesaistām tikai gadu gaitā pārbaudītus sadarbības partnerus.

Nekvalitatīvi sniegtu darba aizsardzības pakalpojumu gadījumā klientiem ir tiesības vērsties kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijā, A/S "Inspecta Latvia", Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013, kura izsniegusi SIA "Darba Aizsardzības Eksperts" kvalitātes sistēmas sertifikātu.

ISO 9001 sertifikāts (PDF)

Kvalitātes politika

Balstoties uz SIA "Darba Aizsardzības Eksperts" darbinieku kompetenci, sniegt darba aizsardzības pakalpojumus, kuri izpilda klientu prasības un gaidas, vienlaicīgi nodrošinot atbilstību normatīvo aktu un reglamentētām prasībām. Efektīvi izmantot SIA "Darba Aizsardzības Eksperts" kvalitātes pārvaldības sistēmu, lai gūtu plānoto peļņu, nodrošinot klientu apmierinātību. Nepārtraukti uzlabot SIA "Darba Aizsardzības Eksperts" kvalitātes pārvaldības sistēmu, operatīvi reaģējot uz darba aizsardzības pakalpojumu tirgus izmaiņām, paaugstinot darbinieku kompetenci, izmantojot moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas, zinātnes un tehnikas attīstību.

Vīzija

Būt par klientu, partneru un darbinieku cienītu un novērtētu darba aizsardzības pakalpojumu sniedzēju.

Misija

Dot iespēju ikvienam uzņēmumam un organizācijai radīt drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi saviem darbiniekiem, pēc iespējas lietderīgāk ieguldot resursus.

Vērtības

Profesionalitāte – visi uzņēmuma speciālisti ir ar augstāko profesionālo izglītību un savas zināšanas nepārtraukti pilnveido.

Godprātība – nodrošinām, lai darba vides riska pārbaužu un novērtēšanas rezultāti būtu objektīvi un neatkarīgi no jebkādas ietekmes, kas var ietekmēt pārbaudes vai novērtējuma rezultātus.

Lietpratība – sniedzot darba aizsardzības pakalpojumus spējam apvienot un pielietot mācībās iegūtās zināšanas un praksē iegūtās prasmes.

Atbilstība – pakalpojumus sniedzam atbilstoši klienta prasībām un ievērojot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības.