14.07.2023.

Misijas Nulle Drošības festivāls

14. jūlijā Misijas Nulle dalībnieka uzņēmuma BOTC Training mācību poligonā notika iniciatīvas “Misijas Nulle” Drošības [entuziastu] festivāls, kurā piedalījās arī SIA "Darba Aizsardzības Eksperts" pārstāvji.

Pasākuma dalībniekiem tā bija iespēja pārrunāt drošības jomas ikdienas izaicinājumus, kopā meklēt tiem risinājumus, dalīties zināšanās, pieredzē un praksē, ar kuru uzņēmumi lepojas, kā arī neveiksmēm, lai tās neatkārtotu citi, un iedvesmoties vienam no otra.

Dalībniekiem bija iespēja atkārtot esošās un iegūt jaunas zināšanas un prasmes darba drošības jomā īpaši izveidotās "darba stacijās", kuras veidoja un nodrošināja darba drošības jomas profesionāļi.

28.06.2022.

Sociālā iniciatīva "Misija Nulle"

Uzņēmuma vadītājiem parakstot iniciatīvas "Misija Nulle" hartu, Uzņēmums pievienojās sociālai iniciatīvai, kuras mērķis ir novērst darbā un ar to saistīto ārējo apstākļu rezultātā bojāgājušo skaitu, būtiski mazināt nelaimes gadījumu skaitu darba vietās, tiecoties uz «0», un preventīvi ieviest pasākumus darbinieku veselības aizsardzībai un saglabāšanai.

Iniciatīvas “Misija Nulle” ierosinātājs ir uzņēmums SCHWENK Latvija SIA, kurš nodarbina vairāk nekā 350 cilvēku un vairāk nekā 500 apakšuzņēmēju darbinieku.

Iniciatīvas "Misija Nulle" aktualitātēm iespējas sekot mājaslapā http://misijanulle.lv/