28.06.2022.

Sociālā iniciatīva "Misija Nulle"

Uzņēmuma vadītājiem parakstot iniciatīvas "Misija Nulle" hartu, Uzņēmums pievienojās sociālai iniciatīvai, kuras mērķis ir novērst darbā un ar to saistīto ārējo apstākļu rezultātā bojāgājušo skaitu, būtiski mazināt nelaimes gadījumu skaitu darba vietās, tiecoties uz «0», un preventīvi ieviest pasākumus darbinieku veselības aizsardzībai un saglabāšanai.

Iniciatīvas “Misija Nulle” ierosinātājs ir uzņēmums SCHWENK Latvija SIA, kurš nodarbina vairāk nekā 350 cilvēku un vairāk nekā 500 apakšuzņēmēju darbinieku.

Iniciatīvas "Misija Nulle" aktualitātēm iespējas sekot mājaslapā http://misijanulle.lv/