Pakalpojumi ugunsdrošības jomā:

 • Uzņēmuma atbilstības ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām izvērtēšana;
 • Ugunsdrošības pasākumu plāna izstrāde;
 • Ugunsdrošības instrukciju izstrāde;
 • Evakuācijas plānu izstrāde;
 • Nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu sakaita aprēķināšana;
 • Ugunsdzēsības aparātu pārbaužu veikšana;
 • Nepieciešamo ugunsdrošības zīmju izvietošana;
 • Ugunsdrošības instruktāžu veikšana;
 • Praktisko evakuācijas mācību vadīšana;
 • Praktisko apmācību rīcībai ar ugunsdzēsības aparātiem vadīšana;
 • Uzņēmuma interešu pārstāvēšana VUGD.


Pieprasīt cenas piedāvājumu